Borka proti terorizmu

Kako se reče muslimanki, ki je imela 5 splavov?
Borka proti terorizmu!