Letošnji koledar

“Gospod komandir. Konec januarja je tu, sindikat pa še
vedno ni poslal letošnjega koledarja.” potoži policist.
“Nič zato, le obrni lanski koledar.”
svetuje komandir.