Mujo gradi bazene

Mujo se je odločil, da bo zgradil tri bazene. Enega s toplo, drugega z mrzlo in tretjega brez vode.
Svoje načrte razloži tudi prijatelju Muju. Ta ga začudeno vpraša:
“Dobro Mujo, za ta dva z vodo mi je jasno, kaj boš pa rabil tistega praznega!?”
“Prijatelj, ta je za Fato, ona ne zna plavati!”