Odpri, odpri

Nemci zaprejo žide v plinsko celico. Ti hitro dojamejo, kaj jih čaka, začnejo razbijati po vratih in tuliti:
“Odprite, odprite, odprite !”
Z druge strani pa slišijo: “Odpiram, odpiram…”