Partizan v izvidnici

Mladega partizana pošljejo v izvidnico, da pregleda stanje mostu čez Savo.
Kmalu se vrne ves zadihan in poroča:
“Tovariš, tanki gredo lahko preko, pehota pač ne.”
“Kako to, da lahko gredo le tanki?”
“Ko bi vi videli tistega psa na drugi strani.”