Pošta

Prijateljici Ana in Tatjana se pogovarjajo.
Ana: “Tej pošti sploh več ne zaupam!”
Tatjana: “Zakaj ne?”
Ana: “Veš, moj mož je odšel na službeni seminar v Mariboru. Od tam mi je poslal pismo, na njem pa je bil žig pošte Portorož.”