Pozitivna Slovenija

Uslužbenka na mestni občini Ljubljana odpre pismo, iz katerega se strese bel prašek. Ženska prestrašeno odskoči in obvesti župana Zoran-a Janković-a o prejeti pošiljki. Zoki vstopi v pisarno, pogleda pismo in pomirjeno reče:
“Le mirno, to so le ostanki Pozitivne Slovenije.”