Šolske potrebščine

Mali Gorenjec domov prinese seznam potrebščin, ki jih potrebuje v tekočem šolskem letu:
“Oče glej, v mesto bo treba po nakupih.”
Oče Gorenjec prebere seznam, nato pa modruje:
“Vidiš sine, če bi me lani poslušal in padel razred, nam ne bi bilo potrebno kupovati vsega tega.”