Star radio

Mujo in Suljo na bolšjem sejmu kupita neugleden in zastarel radio.
Ko ga doma vključita ne dela.
Mujo se odloči, da ga bo odprl. Notri najdeta le pajčevino in smeti, nakar ven skoči miš.
Suljo takrat zakriči:
“Drži ga Mujo, pevec nama bo zbežal!”