Sveži diplomant

“Dragi, najin sin je postal diplomiran pravnik. Lahko sva ponosna na njega.”
“Super, pri njegovih tridesetih letih se ga bova končno znebila!”
“No, glede tega. Zdaj je vpisal še podiplomski študij. Nekoč bo postal magister.”