Učenci nekoč in danes

Primerjava odziva staršev na slabe ocene njihovega otroka nekoč in danes.

Ucenci nekoc in danes